Timebestilling

Dersom du ikke kan møte til timen må du snarest gi oss beskjed, slik at vi eventuelt kan gi deg ny time. Ved avbrud mindre enn 24 timer før oppsatt time, må du betale et gebyr tilsvarende timetaksten.